» Επαγγελματικές μηχανές δύναμης HOIST - ROC • IT - Selectorized Line

 
RS-1101 Μηχανή τρικεφάλων
RS-1204 Low back
RS-1406 Μηχανή προσαγωγών
RS-1401 Εκτάσεις τετρακεφάλων
RS-1301 Πρέσσα στήθους
RS-1501 Πρέσσα ώμων
RS-1601 Μηχανή κοιλιακών
RS-1102 Biceps curl
RS-1201 Lat Pulldown
RS-1302 Pec fly
RS-1403 Πρέσσα ποδιών
RS-1402 Μηχανή δικεφάλων
RS-1203 Καθιστή κωπληλατική
RS-1407 Μηχανή απαγωγών
RS-1415 Rotary Calf
RS-1412 Glute Master
RS-1502 Lateral Raise
RS-1602 Μηχανή Πλάγιων Κοιλιακών
   
RS-1700 Μονόζυγο-Δίζυγο Με Υποβοήθηση
   

© 2010 Evolution Fitness, Inc. HOIST - GREECE - All rights reserved. | Powered by GENESIS